Motortourer Algemene Voorwaarden

Welkom bij Motortourer!

Namens het gehele Motortourer team willen we je graag bedanken voor het bezoeken van onze website en het gebruiken van onze producten en Diensten. Helaas moeten we je eerst vervelen met wat saaie (maar erg belangrijke) juridische zaken, dus vragen we je het volgende aandachtig door te lezen.

Bij het bezoeken, bekijken en gebruiken van de Motortourer website(s) (inclusief maar niet gelimiteerd tot motortourer.com, co.uk, de, nl of andere domeinregistraties onder het merk Motortourer) verklaar jij (de ‘Gebruiker’) dat jij de regels, voorwaarden en privacy policy (hierna ‘Voorwaarden’) hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd.

Aangezien wij constant trachten onze Diensten te verbeteren en Gebruiker de meest relevante functies willen bieden, kan het mogelijk zijn dat wij aanvullende Voorwaarden van tijd tot tijd moeten toepassen. Deze zullen automatisch deel uitmaken van jouw overeenkomst met ons als je van deze Diensten gebruik maakt.

 

1.0 Definities:

‘Motortourer’ betekent Great Ventures B.V., een besloten vennootschap geregistreerd onder KVK nummer 57234167, gevestigd aan de Maashaven Zuid Zijde 2, 3081 AE Rotterdam, Nederland en/of bijbehorende affiliaties, dochtermaatschappijen of agentschappen (ook gezamenlijk als de ‘Motortourer Groep’) werkzaam onder de naam Motortourer.

‘Diensten’ betekent alle Motortourer websites (inclusief maar niet gelimiteerd tot motortourer.com, co.uk, de, nl of andere domein registraties onder het merk Motortourer) of één van onze andere applicaties via elk platform en/of via het gebruik van onze (alsmede ook van derde Dienstverleners) producten en Diensten.

‘Dienstverlener’ betekent een persoon of entiteit welke accommodatie, tours, verkoop, monteursdiensten of andere producten of diensten aanbiedt aan Gebruiker door middel van onze website.

‘Voorwaarden’ betekent deze algemene voorwaarden en alle regels (inclusief privacy policy) welke hierin zijn opgenomen.

‘Gebruiker’ (slechte uitdrukking hè? Sorry daarvoor) betekent een persoon of entiteit (inclusief Dienstverlener) welke zich toegang verschaft tot of gebruik maakt van de Diensten.

 

2.0 Strekking van onze Diensten

2.1 Via onder website biedt Motortourer een online platform via welke Gebruiker: sociale interacties kan hebben, verschillende vormen van media kan delen, alle vormen van tijdelijke accommodatie (zoals bijvoorbeeld hotels, motels, hostels, campings en bed & breakfasts) kan boeken of deze kan adverteren, motorreizen kan boeken of adverteren, zaken kan verkopen die gerelateerd zijn aan functies en diensten die Dienstverlener aanbiedt.

2.2 Indien Gebruiker een accommodatie of tour boekt via onze website, dan gaat hij/zij een directe (en juridisch bindende) relatie aan met de Dienstverlener met wie hij/zij boekt. Motortourer heeft geen enkele verantwoordelijkheid naar Gebruiker voor deze boekingen, ondanks het gebruik van onze website om deze boeking tot stand te brengen.

2.3 Bij de weergave van Diensten is de informatie die Motortourer aanbiedt gebaseerd op de informatie verkregen van andere Gebruikers, Dienstverleners en derde partijen. Ondanks het feit dat Motortourer zorgvuldig is in het aanbieden van inhoud op de website is Motortourer niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de aangeboden informatie. Motortourer is daarnaast niet verantwoordelijk voor fouten (inclusief kennelijke onjuistheden en typfouten), onderbrekingen (of deze nu als oorzaak (tijdelijke en/of gedeeltelijke) storingen, reparaties, upgrades, werkzaamheden aan onze website of een andere reden hebben), onnauwkeurigheid, misleidende of valse informatie of een bezorgfout van informatie of Diensten.

2.4 Ondanks het feit dat Gebruiker de mogelijkheid heeft om zelf recensies van Dienstverlener te publiceren, moet onze website niet beschouwd worden als een goedkeuring of een aanbeveling van Gebruiker’s recensies, meningen of de kwaliteit, niveau, kwalificatie of (ster-)waardering van enig Dienstverlener.

2.5 Motortourer kan zelfstandig besluiten recensies en waarderingen te verwijderen of te publiceren. Waarderingen zijn berekend door middel van algoritmes gebaseerd op input van Gebruiker.

3.0 Jouw gebruik van onze Website & Diensten

3.1 De Gebruiker stemt toe geen misbruik te maken van onze website of Diensten en zal niet proberen zich hiertoe toegang te verschaffen op een andere manier dan de interface en de instructies die Motortourer hierover geeft. Gebruiker mag onze Diensten alleen gebruiken op een manier die de wet toestaat. Wij kunnen onze diensten te allen tijde opschorten of stopzetten zonder voorafgaande notificatie als Gebruiker zich niet houdt aan de Voorwaarden of indien Motortourer misbruik van de Gebruiker onderzoekt.

3.2 We willen dat iedereen plezier beleeft aan het gebruik van de website en met elkaar kan omgaan in een veilige en vriendelijke omgeving. Daarom verklaart Gebruiker niets te schrijven of uploaden dat naar redelijker wijs beschouwd kan worden als beledigend, discriminerend, lasterlijk of grof. Ook zal Gebruiker niets opzettelijk doen om de reputatie en de naam van enig Dienstverlener te schaden. Gebruiker verklaart ons onschuldig te houden van dergelijke acties.

4.0 Data, intellectueel eigendom & privacy policy

4.1 Met het gebruik van onze Diensten stemt Gebruiker ermee in dat wij data kunnen gebruiken in overeenstemming met onze intellectuele eigendommen en privacy policies zoals nu volgt. Daarbij verklaart Gebruiker zich te houden aan deze privacy en copyright policies.

4.2 In lijn met de Gebruiker’s gebruik van Diensten mag Motortourer de Gebruiker service berichten, administratieve berichten en overige informatie sturen.

4.3 De gebruiker weerhoudt zich van het kopiëren, monitoren, doorverkopen, deep-links gebruiken, tentoonstellen, downloaden of reproduceren van enige inhoud, informatie, software, producten of Diensten aangeboden door Motortourer voor commerciële of concurrerende activiteiten of doelstellingen.

4.4 Met de software en API’s van derden uitgezonderd, zijn de software (inclusief alle broncodering), benodigd voor onze Diensten of beschikbaar op of gebruikt door onze website, en de intellectuele eigendomsrechten (inclusief copyrights) van de inhoud en informatie op onze website eigendom van Motortourer, haar leveranciers of aanbieders.

4.5 Het gebruik van onze Diensten geeft Gebruiker geen recht op enig intellectueel eigendom binnen onze Diensten of binnen de inhoud waar Gebruiker zich toegang tot verschaft. Gebruiker mag geen inhoud van onze Diensten gebruiken tenzij Gebruiker voorafgaand schriftelijk toestemming verkrijgt van de eigenaar of als dit wettelijk verplicht is. Deze Voorwaarden geven Gebruiker geen recht om de huisstijl of logos zoals gebruikt in onze Diensten (inclusief die van Dienstverleners) te gebruiken, kopiëren of te hergebruiken. Gebruikers zijn niet gerechtigd enige juridische teksten weergegeven bij of met onze Diensten te verwijderen of te wijzigen.

4.6 De Diensten kunnen inhoud weergeven welke geen eigendom is van Motortourer. Deze inhoud valt volledig onder de verantwoordelijkheid en onder het eigendom van de persoon/personen of entiteit die deze inhoud beschikbaar maakt. Wij kunnen inhoud bekijken om vast te stellen of dit illegaal is, dan wel onze Voorwaarden overtreedt, en Motortourer kan inhoud verwijderen of weigeren weer te geven wanneer Motortourer naar redelijker wijs gelooft dat het de Voorwaarden of de wet overtreedt.

4.7 In het gebruik van onze Diensten hebben Gebruikers de mogelijkheid inhoud te uploaden dan wel toe te voegen. Gebruiker behoudt het eigendom van enig intellectueel eigendomsrecht welke Gebruiker al bezit in die inhoud. Echter, Gebruiker verklaart dat alle media en informatie die Gebruiker aanbiedt zijn/haar eigendom is, dan wel dat Gebruiker de juiste licentie of toestemming heeft om deze inhoud op onze website aan te bieden. Indien Gebruiker van mening is dat iemand zijn/haar intellectueel eigendom schendt en dit aan ons kenbaar wil maken, dan kan Gebruiker contact met ons opnemen via: info(at)motortourer.com.

4.8 Wanneer Gebruiker inhoud op onze website uploadt of op andere wijze beschikbaar stelt, geeft Gebruiker een wereldwijd, vrij overdraagbaar en royaltyvrije licentie om deze inhoud te gebruiken, hosten, reproduceren, aan te passen, afgeleiden te creëren (zoals vertalingen, adaptaties of andere wijzigingen welke Motortourer kan aanbrengen zodat Gebruiker’s inhoud beter in lijn is met onze Diensten), communiceren, publiceren, publiekelijk uitbrengen en verdelen. De rechten die Gebruiker verleent met deze licentie hebben als doel het in werk stellen, promoten en verbeteren van onze Diensten, alsmede het ontwikkelen van nieuwe Diensten. Deze licentie is zelfs van kracht wanneer Gebruiker stopt onze Diensten te gebruiken. Daarnaast bevatten sommige van onze Diensten voorwaarden of instellingen die de strekking verkleinen van ons gebruik van Gebruiker’s inhoud zoals toegevoegd aan deze Diensten.

4.9 Motortourer verschaft Gebruiker een persoonlijke, wereldwijde, niet toewijsbare en niet exclusieve licentie om de software aangeboden door Motortourer aan Gebruiker te gebruiken als onderdeel van de Diensten. Deze licentie heeft als enig doel om Gebruiker in staat te stellen de Diensten aangeboden door Motortourer te gebruiken op een manier zoals toegestaan bij deze Voorwaarden. Gebruiker mag deze Diensten (of delen hiervan) niet kopiëren, aanpassen, distribueren, verkopen of leasen. Ook mag Gebruiker niet proberen de codering van de software te verkrijgen, tenzij de wet deze restricties verbiedt of wanneer Gebruiker onze schriftelijke toestemming heeft.

4.10 Met uitzondering van waar nodig voor onze Diensten, zal Motortourer geen persoonlijke gegevens verkopen dan wel doorspelen aan derden. Echter, Motortourer mag cookies genereren en deze commercieel gebruiken als brede demografische statistieken gerelateerd alleen aan leeftijdsgroepen, motortypes, nationaliteiten en populaire reisbestemmingen etc. met als doel het verbeteren van onze Diensten als ook die van onze Dienstverleners.

4.11 Wanneer Gebruiker een locatie-voorziende service gebruikt, kan Motortourer informatie verzamelen en verwerken over je locatie, zoals GPS signalen verzonden door een mobiel apparaat. We mogen ook verschillende technologieën gebruiken voor locatiebepaling, zoals sensor data van je apparaat welke bijvoorbeeld informatie verstrekt over een dichtbij zijnde wifi toegangspunt en zendmasten.

4.12 Behalve openbaring vereist bij de wet in de relevante jurisdictie, zal Motortourer je persoonlijke informatie niet openbaar maken aan derden zonder jouw medeweten. Echter, Motortourer behoudt zich het recht om je persoonlijke informatie bekend te maken aan geaffilieerde (groep) bedrijven (binnen en buiten de Europese Unie), inclusief onze en onze geaffilieerde (groep) bedrijfswerknemers en onze vertrouwde agentschappen welke toegang hebben tot deze informatie met onze toestemming en welke deze informatie nodig hebben om onze diensten uit te voeren (inclusief klantenservice en interne onderzoeken) en in het voordeel van de Gebruiker. Verder, om Gebruiker een gebruiksvriendelijke website te bieden welke zich automatisch aanpast aan Gebruiker’s wensen, zal Motortourer cookies gebruiken op onze website.

…nu wil je misschien even je benen strekken, koffie maken en jezelf wakker schudden voor je verder leest… Je bent er bijna doorheen!

5.0 Updaten, wijzigen en beëindigen van onze Diensten

5.1 Motortourer is constant in verandering en verbetert continue haar Diensten, waardoor we functies kunnen beperken, toevoegen of verwijderen of zelfs een volledige Dienst kunnen opschorten of geheel verwijderen. Voor zover redelijk uitvoerbaar zal Motortourer proberen Gebruikers te informeren over dergelijke wijzigingen.

5.2 Gebruiker kan te allen tijde het gebruik van onze Diensten stoppen. Wanneer Gebruiker schriftelijk verzoekt, zal Motortourer waar redelijker wijs mogelijk persoonlijke data welke de Gebruiker identificeert verwijderen, welke anders bewaard zou blijven na het annuleren of verwijderen van Gebruiker’s profiel.

6.0 Aansprakelijkheid en garanties

6.1 Motortourer maakt geen specifieke beloftes over diensten of de kwaliteit hiervan anders dan nadrukkelijk in deze Voorwaarden of aanvullende Voorwaarden vermeld. Bijvoorbeeld, we maken geen belofte over de inhoud van diensten, de specifieke functies van diensten of hun betrouwbaarheid, beschikbaarheid of de mogelijkheid aan je wensen te voldoen. We bieden de diensten aan zonder garanties.

6.2 Voor zover bij wet toegestaan worden specifiek geen garanties gegeven van verkoopbaarheid, geschiktheid voor specifieke doeleinden en tegen overtreding.

6.3 Noch Motortourer, noch onze directeuren, werknemers, vertegenwoordigers, dochterondernemingen, geaffilieerde bedrijven, distribiteurs, geaffilieerde (distributie) partners, licentiehouders, agentschappen of anderen betrokken bij het creëren, sponsoren, promoten of anderzijds beschikbaar maken van de website en haar inhoud, zal aansprakelijk gesteld worden voor (i) enige repressieve, specifieke, indirecte of geresulteerde schade of verlies van productie, verlies van winst, verlies van inkomsten, verlies van contract, verlies van of schade aan welwillendheid of reputatie, verlies van aanspraak, (ii) enige onjuistheid gerelateerd aan de (omschrijvende) informatie (inclusief prijzen, beschikbaarheid en waardering) van de Dienstverleners, (iii) diensten weergegeven of producten aangeboden door Dienstverleners, (iv) enige (direct, indirect, geresulteerde of repressieve) schade, verlies of kosten geleden of betaald door Gebruiker, krachtens, ontstaan door of verbonden met het gebruik, onmogelijkheid van gebruik of vertraging van onze website, of (v) voor enige (persoonlijke) verwondering, dood, eigendomsschade of andere (direct, indirect, speciaal, geresulteerde of repressieve) schade, verlies, geleden kosten, ondergaand of betaald door Gebruiker, wegens (legale) activiteiten, fouten, inbreuk, (grove) nalatigheid, opzettelijk wangedrag, weglatingen, wanprestaties, verkeerd vertegenwoordigen of onrechtmatige daden onder de verantwoordelijkheid van of (gedeeltelijk of volledig) toe te schrijven aan de accommodatie (haar werknemers, bestuurders, ambtenaren, agentschappen, vertegenwoordigers of geaffilieerde bedrijven), inclusief enige (gedeeltelijke) annuleren, overboeking, staking, overmacht of andere gebeurtenissen buiten onze controle.

6.4 Dienstverleners stellen de Motortourer Groep en al haar gelieerde ondernemingen, ambtenaren, agentschappen en werknemers schadeloos stellen en vrijwaren van elke claim, zaak of actie voortkomend uit of gerelateerd aan het gebruik van de Diensten of schending van deze Voorwaarden, inclusief enige aansprakelijkheid of kosten voortkomend uit claims, verlies, schade, zaken, veroordelingen, geschillen en advocaatkosten.

6.5 Onder voorbehoud van beperkingen zoals vastgesteld in deze Voorwaarden en voor zover bij wet toegestaan, zal Motortourer alleen aansprakelijk worden gesteld voor directe schade daadwerkelijk geleden, betaald of ondergaand door Gebruikers of Dienstverleners ten gevolg van bewezen fouten alleen door Motortourer begaan, tot een opgeteld bedrag van €2500,00 (tweeduizend vijfhonderd Euro), ongeacht dit één gebeurtenis of een reeks van gerelateerde gebeurtenissen betreft.

7.0 Wet en jurisdictie

7.1 Voor zover bij wet toegestaan zullen deze Voorwaarden en de dekking van onze Diensten uitgevoerd worden onder de Nederlandse wet en zal elk geschil voortkomend uit deze Voorwaarden exclusief worden ingediend bij de rechtbank van Rotterdam, Nederland.

7.2 De originele Engelse versie van deze Voorwaarden kunnen zijn vertaald naar andere talen. De vertaalde versie is een beleefdheid en alleen een bedrijfsvertaling en Gebruiker kan geen enkel recht ontlenen aan de vertaalde versie. In het geval van een geschil over de inhoud of interpretatie van deze Voorwaarden of een tegenstrijdigheid tussen de Engelse versie van deze Voorwaarden en de versie in een andere taal, zal de Engelse versie, voor zover bij wet toegestaan, worden toegepast en beslissend zijn. De Engelse versie is beschikbaar op onze website of kan schriftelijk door Gebruiker bij ons worden aangevraagd.